Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019

Ομαδική Βάπτιση στην Ρουάντα

Innocentios Byakatonda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 22 άτομα, περιλαμβάνονται οι Canisius Dushimimana και Titus Twungubumwe

Η εικόνα ίσως περιέχει: 19 άτομα, άτομα στέκονται, γάμος και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 15 άτομα, άτομα στέκονται, παιδί και υπαίθριες δραστηριότητες


Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο


"Thank you for your prayers
Today on 17/11/2019. Over 200 people were baptized in Rwanda HOLY METROPOLIS OF BURUNDI AND RWANDA PLEASE KEEP US IN YOUR PRAYERS"

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCRuhnIJS3fknd-LaCc8-I658E-WT7YvFVCd9s35yu9M9kTRLh2pkq9ExJhbaAfvh8DP4KNxtdwL7Tl&hc_ref=ARTgwjPKZZgeqMD9MR-fZeQRAVEOAiClovRGa_PpVivvaGCrHdrKaGqwSkTOIqdR8J0&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου