Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019

"Graduation in our Orthodox pre-primary School in Akonyi Βedo Community..." Uganda

Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και υπαίθριες δραστηριότητες

"Today 24th -November, was the 9th Graduation in our Orthodox pre-primary School in Akonyi bedo Community. The Dean Gulu Rev. Fr. Francis ongaya, Blessed 15 Children (Graduates). It was a blessed and a joyous day for both teachers, pupils and Parents. Rev.Fr.George Lakoni the community priest, happily stated that "Next year we shall be celebrating 10th year of existence", with the blessing and presence of his Grace our Bishop Silvester"

https://www.facebook.com/orthodoxguluandeastug

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου