Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019

Holy Eucharist at Sts.Porphyrios and Charalambos Kapsajon, Kenya

Amadiva Athanasios

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα κάθονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: τον Amadiva Athanasios, χαμογελάει, κοντινό πλάνο και εσωτερικός χώρος

"Today we celebrated Holy Eucharist at Sts.Porphyrios and Charalambos Kapsajon .My dear brother Joel Pleban from USA was our preacher. It was just amazing together with my dear sister Elayne from US.Glory to God "

https://www.facebook.com/amadivaa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD-woEYwHYXQAGIJOBWCntxBgJztR3MWLjP4H7YlBuOjAlZ23FymNSs0lhpkMzWnjQgLft4iAb6uyF2&hc_ref=ART2HUwPVL8ZtRJOspZ90dpn974rUVpt07tm3enNubSg6ro6eA8zGT4trmwjxkfao1c&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου