Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

"Μothers Union Vihiga vicarage seminar at St.Mark Orthodox Chavogere..." Kenya

Amadiva Athanasios

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο

"Yesterday and today we are attending mothers union Vihiga vicarage seminar at St.Mark Orthodox Chavogere .The facilitator are Joel and Elayne from US through OCMC .They are doing great work here .Glory to God."

https://www.facebook.com/amadivaa?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAdI3O57dRw-PyWY7zl4AlgYeqbtvBQ26jOPHvRjrcPFWTLw8YK7TcRDNJ98Hepw0F-WfRS4LYVRe04&hc_ref=ARSLLM8BMpgEwyab7VFO0BbA5FR6AGZW0o7uEfTi6kUaJZj9cd2Cf7TbbHaawUqLNYY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου