Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019

Volunteer Joanna Sen from the Gold Coast (Queensland, Australia) in Sierra Leone

Dr. Joanna Sen from the Gold Coast (Queensland, Australia) our latest volunteer receiving the Body and Blood of our Lord Jesus from Fr. Stephanos Kamara at our Waterloo Holy Resurrection Church (Sierra Leone).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου