Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020

Θεοφάνεια στην Ρουάντα

Andreas Kubwimana Janvier 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα στέκονται, πλήθος και υπαίθριες δραστηριότητες

"His Eminence Innocentios Byakatonda metropolitan of holy metropolis of Burundi and Rwanda, on this 6th/01/2020 celebrated the feast day of Epiphany at St Catherine parish."

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009117605675&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDnECt7UOymgN1Oa7-eGDUrfAzbHWGZE4ZM2a7UdojlE7ur1KqcoXAzQjL0mrrvxhGY3uIhK0Eme96x&hc_ref=ARSqPUc6-twaM5ZPNelIZM5hF3oaU1LTSN9VE5UhgsgF6ShmPl6KtGMoe6HmHqvAwiI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου