Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020

"Άλλο ένα Ιατρείο στην Ουγκάντα"

Silvestros Kisitu

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"With the Grace of God and great joy today 5th-01-2020, another Medical Center was inaugurated in Uganda, in honor of Saints Kosmas and Damianos the unmercenary doctors, with the kind support of the Brotherhood of Theologian Zois which we thank very much. We also thank and congraturate our hardworking Priest, Rev. Fr. Joseph Ojiambo for the good service in all the supervision of all the work.The Medical Center is located in Bussia, Eastern Uganda.
Με την Χάρη του Θεού και μεγάλη χαρά εγκαινιάσθηκε σήμερα 5η-01-2020, ένα άλλο Ιατρικό κέντρο στην Ουγκάντα, στην τιμή των Αγίων Αναργύρων Κοσμάς κ Δαμιανός, με την ευγενική βοήθεια της Αδελφότητος Θεολόγων Ζωής την οποία ευχαριστούμε πολύ. Επίσης ευχαριστούμε και συγχαίρουμε και τον εργατικό Ιερέα μας τον Πατήρ Ιωσήφ Οτζιάμπο για την καλή διακονία στην όλη επίβλεψη του έργου. Το Ιατρικό κέντρο βρίσκεται στην περιοχή Μπούσια στην Ανατολική Ουγκάντα."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/silvestros.kisitu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου