Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020

"Gihungwe community: During the Divine Liturgy Feast of Saints ATHANASIUS AND CYRIL"

Innocentios Byakatonda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 9 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

"Gihungwe community
During the Divine liturgy Feast of Saints ATHANASIUS AND CYRIL
MAY GOD GRANT MANY YEARS FOR THOSE WHO CELEBRATING THEIR NAME DAYS
BURUNDI 18/01/2018"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου