Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

"In the memory of the Late Metropolitan Theodorus Nankyama, A reflection on Saint Antonios the Great"

Silvestros Kisitu 
UGANDAORTHODOXCHURCH.CO.UG
It was on this day Friday 17. January 1997, the feast day of Saint Antonios the Great, in the morning hours, the forever loved and the very first Metropolitan of the Uganda Orthodox Church Theodorus Nankyama reposed

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου