Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020

"La communauté Orthodoxe de Côte d'Ivoire a célébré la fête de la Théophanie..."

Eglise Orthodoxe de Côte d'ivoire, Patriarcat Grec

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, άτομα στέκονται, παιδί και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 11 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, πίνακας και εσωτερικός χώρος

"La THEOPHANIE
Ce Lundi 6 janvier 2020, la communauté Orthodoxe de Côte d'Ivoire a célébré la fête de la Théophanie ou de l’Épiphanie. Après la divine liturgie; le père a procédé à la bénédiction des eaux . cette eau qu'on appelle eau bénite est destinée aux fidèles"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου