Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020

"Today marks 43rd year since I came to Africa..."

Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, περιλαμβάνεται ο FrNectarios Isanya, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

"Today marks 43rd year since I came to Africa. This morning I presided over the divine liturgy in St. Andrew Gimengwa."

https://www.facebook.com/makarios.kenyas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου