Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

"All in a good days work..." Kenya

 Bassie Masoha Feldman 

Η εικόνα ίσως περιέχει: την Makarios Tillyrides Kenyas, στέκεται, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"His Eminence, went on with the mission of food and face mask distribution to three parishes today. The Archbishop visited St. Joachim and Anna, he also visited St. Raphael Thogoto, and St. John Kabiria. All in a good days work."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARAQ7avSN0o-Fz9pHaBQHerWHXk3SIZDtFioeiFKXtWXCcuN_JB-GotnDshVW9N8eWW6fGzquGOHUZHV&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου