Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

Μαθήματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Κένυας από τον Αρχιεπίσκοπο

 Bassie Masoha Feldman 

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"His Eminence during his evening walk around the seminary, he always meets a group of teachers, priests and friends from around our area. The teachers from our primary, and a neighbouring schools, priests who work in the seminary. The Archbishop took them on a history lesson, about how the seminary came to be a dream come true of the late Archbishop and former president of Cyprus Makarios the 111. A history lesson about the friendship of Archbishop Makarios and Mzee Jomo Kenyatta. His Eminence also gifted one of the teacher Mr. Isaac with the year book and review to go and learn more about our seminary history and Church history."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBM2fZKQFQivj_hHqO0Th1G0jO0GtPc80WDyokjRygjKJtNlx6-MEJILwzs7X9PZJi4hHBaJul8JWnG&hc_ref=ARQfF50NzzXhuZAloUh-lEEo17i7KRMvp3sk0fzDLHRvvo_-K6g8OGWHDOcNsH_95N8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου