Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

More pictures from our mission teams - Orthodox Christian Mission Center

Orthodox Christian Mission Center - OCMC

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, υπαίθριες δραστηριότητες και κοντινό πλάνο

Η εικόνα ίσως περιέχει: 8 άτομα, άτομα κάθονται και παπούτσια

"More pictures from our mission teams - this time from our 2015 teaching team to Guatemala!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου