Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020

Ρουάντα... Ορθόδοξη Ιεραποστολή

Titus Twungubumwe

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα στέκονται, παιδί και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, ουρανός, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"ORTHODOX CHURCH IN RWANDA - UPDATES ABOUT FR. Parintele Nectarie. ACHIEVEMENTS AND NEW UNDERSTANDING. GOD HELP IN EVERYTHING FOR HIS MOST GLORY AND MAN SALVATION"

Περισσότερα... https://www.facebook.com/titus.twungubumwe?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD2a6Pg8vyxNR8kbQr7yYETL6rJBV-N8T1bi4bSkiHj2xkHTuxwaxPYoqk2CCO5kT_HkVN_1nJVcPCI&hc_ref=ARRskkgBAzxpdn4bTAHsM3gkV6x_7rH2Xh-wJ8RA_CgEFMfg9Y5arbMafdeM16XLIKU&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου