Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

"Sts. Katherine and Virgin Mary Orthodox Church at Kaluli Meru County"

Neofitos Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, περιλαμβάνεται ο Neofitos Kong'ai, άτομα στέκονται

"Sts. Katherine and Virgin Mary Orthodox Church at Kaluli Meru County celebrates her 1 year anniversary after consecration. This was actually my first church to consecrate as the Bishop of our humble Diocese! God bless our Missions and many thanks goes to Metropolitan Evangelos of New Jersey who gave the blessing to Father Costa Pavlakos together with the faithful of St. Katherine’s Orthodox Church Virginia WA, to help us build this beautiful church in our diocese. Wishing you all Many years!"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου