Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Ο Δεσπότης φυτεύει οπωροφόρα δένδρα... Κένυα

Bassie Masoha Feldman 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται, φυτό, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"His Eminence with Fr. John Wanguru planting fruit trees in the seminary.. Just outside the Archbishops house, in the garden the Archbishop and Fr. John planted tress to make the compound beautiful.."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBgNtOC665ijjgWHxG17aw2kYjg3LfECfzRP-sNzh7WULuQ83Gkc52phmxT542vZwZJhY5I0Qkr1IbG&hc_ref=ARSzVL-fv3PlUeGelG9keZ_Pwr7emxFQeSDwUr1C56EqTHj0r80GG2Sdog3_-FMkwYo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου