Κυριακή 21 Ιουνίου 2020

"Let us have faith and we shall overcome this Pandemic..." Kenya

Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

"I presided over the divine Liturgy at St. Makarios seminary Chapel. Let us have faith and we shall overcome this Pandemic. I wish all the fathers Happy fathers day"

https://www.facebook.com/makarios.kenyas?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCd-nDRDplNSrrAotJhHGPC3EvdYrmnXFdyvz0v6EyOkxHrdeMu0FUr7vXZdVjJ9Tdlc4bpdiGNa27t&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου