Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021

All children are invited for lunch with Archbishop Makarios... Orthodox Archdiocese of Nairobi


All children are invited for lunch with His Eminence Archbishop Makarios, please tell a child to tell a child within Riruta locality.

https://www.facebook.com/Orthodox-Archdiocese-of-Nairobi-2123556001065201

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου