Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

Divine Liturgy at St. Sophia with pupils of St. Clement primary school... Kenya

 Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas  

We celebrated the Divine Liturgy at St. Sophia with pupils of St. Clement primary school as they were closing the school for end term two. We glorify our God for the gift of life and strength. After the Liturgy, Boniface Thiongo was tonsured to be a Reader. Wish you all a blessed Christmas and a blessed New year.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/makarios.kenyas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου