Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021

Κυριακή προ των Χριστουγέννων... Ουγκάντα

  Silvestros Kisitu 

Sunday before Christmas.
LETS FIND CHRISTMAS JOY IN LOVE AND GIVING IN CHRIST..HELPING THOSE IN NEED.
Today we visited our Orthodox community of St.Marina in DOKOLO.
Thanks to God, we were able to distribute mosquito nets to help in the fight and prevention of Malaria disease, a well as some clothings to children (thanks to some friends from Κampala).

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/silvestros.kisitu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου