Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021

Archbishop Yieronda Makarios hosted Makarios FC for lunch... Kenya

 Bassie Masoha Feldman 

On 27th Dec 2021, His Eminence Archbishop Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas, hosted Makarios FC for lunch. The team had come to brief and present a trophy they won to His Eminence. The young men perfomed very well in last seasons league and we are looking for a better performance this season.
Bravoo Makarios III-Riruta United FC for brilliant performance.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου