Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021

Υποστηρίζοντας τους ιερείς της Ιεραποστολής...

 Orthodox Christian Mission Center - OCMC 

Thank you all for your support so far! $50/month helps support a priest in the mission field, and $1,200 will help support TWO priests for an ENTIRE YEAR! Help us reach our goal!
Help support 2 more mission priests for a year!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου