Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2021

"Slowly by slowly, people are coming to know about the Orthodoxy" (Bishop Innocentios of Rwanda and Burundi)

 Orthodox Africa Mission Group 

Listen here to Bishop Innocentios of Rwanda and Burundi: https://www.youtube.com/watch?v=02_qg0GmA2Y
"Slowly by slowly, people are coming to know about the Orthodoxy"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου