Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

Sunday of the Holy Ancestors of God at St Nicholas Cathedral - Namungoona, Uganda

 Uganda Orthodox Church - Holy Metropolis of Kampala 

Yesterday's pictorial from the divine liturgy on the Sunday of the Holy Ancestors of God at St Nicholas Cathedral - Namungoona.
Περισσότερα...
https://www.facebook.com/UOChurch/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου