Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

Visiting the work of Construction of Church and School at St.John Ndyababona... Uganda

 Silvestros Kisitu 
WE THANK GOD FOR HIS BLESSINGS..
Visiting the work of Construction of Church and School at St.John Ndyababona. With your Prayers and support it will be completed.

https://www.facebook.com/silvestros.kisitu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου