Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014

Orthodox Mission of Madagascar: Orphanage construction progress 2014

Images of the orphanage under construction, including of the interior lower floors and top floor.
Two 40' shipping containers of ceramic floor tiles for the orphanage are currently in transit from China to Madagascar.https://www.facebook.com/OrthodoxMadagascar

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου