Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Ο Πατριάρχης Θεόδωρος στην Εξαρχία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων /  romfea.gr

01-15

Τήν 12ην Δεκεμβρίου, 2014, τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐπεσκέφθη ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κένυας κ. Μακαρίου καί τοῦ Πρωθιερέως καί Ἐξάρχου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας εἰς τήν Κύπρον, π. Ἀθηνοδώρου.
Τόν Μακαριώτατον ὑπεδέχθη εἰς τήν εἲσοδον τοῦ συγκροτήματος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος καί κατηυθύνθησαν εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, ὃπου ἐτελεῖτο ἡ θεία Λειτουργία. Μετά τό πέρας ταύτης, ἐψάλη δέησις ὑπέρ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου καί ἡ φήμη αὐτοῦ, εὐλογήσαντος τό ἐκκλησίασμα.
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Τιμόθεος προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον κ. Θεόδωρον, ἐκφράσας τήν συγκίνησιν αὐτοῦ διά τήν προσγενομένην εἰς τήν Ἐξαρχίαν τιμήν καί εὐλογίαν πρός τό πρόσωπόν του, τονίσας τήν ἱστορικῆς σημασίας ἐπίσκεψιν ταύτην καί τήν σπουδαιότητα αὐτῆς διά τάς σχέσεις τῶν δύο πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων, ἰδιαιτέρως δέ διά τήν ζωήν καί προσφοράν τῆς Ἐξαρχίας ταύτης καί εἰς ἀνάμνησιν τῆς συνατήσεως, ἐπέδωκεν τῷ Μακαριωτάτῳ Ἐγκόλπιον καί Εἰκόνα τῆς Ἀναλήψεως.
Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης, ἀνεφέρθη εἰς τόν σύνδεσμον τῶν δύο Πατριαρχείων καί τήν ἀνάδειξιν Πατριαρχῶν εἰς τόν θρόνον τῆς Ἀλεξανδρείας ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τήν προσωπικήν αὐτοῦ ἐπαφήν μετά τῶν Ἁγίων Τόπων ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς ἱερατικῆς αὐτοῦ σταδιοδρομίας, μέσῳ τοῦ γέροντος αὐτοῦ, ἰδιάζοντι ἁγιοταφικῷ ζήλῳ ἐμφορουμένου, μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λάμπης καί Σφακίων κ. Θεοδώρου, τήν γνωριμίαν αὐτοῦ μετά τῶν Ἁγιοταφιτῶν καί ἰδιαιτέρως τήν φιλίαν μετά τῶν τότε Ἀρχιμανδριτῶν νῦν δέ Ἱεραρχῶν τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας, Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου καί Ἀρχιεπισκόπου Τιβεριάδος κ. Ἀλεξίου καί τέλος ἐπήνεσεν τόν Μητροπολίτην κ. Τιμόθεον διά τό ἐπιτελεσθέν ὑπ' αὐτοῦ ἒργον τῆς ἀνασυστάσεως τῆς Ἐξαρχίας καί ἀνοικοδομήσεως τοῦ συγκροτήματος αὐτῆς.
Ὁ Μακαριώτατος, ηὐλόγησεν τούς πιστούς καί τούς χώρους τῆς Ἐξαρχίας, ἐφωτογραφήθη μετά τῶν κληρικῶν καί τῶν πιστῶν καί παρεκάθησεν μετ' αὐτῶν εἰς τό Συνοδικόν, ἒνθα προσεφέρθησαν ροφήματα καί ἂλλα κεραστικά.
Ἀποχωρῶν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης κ. Θεόδωρος καί προπεμπόμενος ὑπό πάντων ἒγραψεν σχετικήν ἀφιέρωσιν εἰς τό βιβλίον τῶν ἐπισκεπτῶν.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου