Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

Ι. Μητρόπολη Κεντρώας Αφρικής: Περιοδεία ευθύνης στις εσχατιές του Κονγκό


Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής ΙεραποστολήςΟ Ι.Ν Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και το σχολείο μας στο Gungu

Τελευταῖα ὁ πανάγαθος Θεός μᾶς ἀξίωσε νά ζήσουμε ὡραῖες στιγμές: τήν ἀποφοίτηση τῶν νέων πτυχιούχων τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς, τά σεμινάρια τῶν ἱερέων, στελεχῶν καί νέων πού ὀργανώθηκαν στήν Κανάγκα καί τό Μπουζιμάϊ, τήν ὀργάνωση τῶν ἐπιστημόνων στήν Κινσάσα, τίς περιοδεῖες στό ἐσωτερικό τῆς Μητροπόλεως καί τή λειτουργία τῶν σχολείων.
Mετά τή λήξη τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου μέ πανηγυρική ἑορτή, στήν ὁποία συμμετεῖχε ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιά τήν ἀνωτάτη ἐκπαίδευση, ξεκίνησαν τά σεμινάρια· πρῶτα τῶν ἱερέων τῆς περιοχῆς τοῦ Κασάϊ, ἔπειτα τῶν στελεχῶν-κατηχητῶν τῶν ἐνοριῶν στήν Κανάγκα, καί τέλος τό σεμινάριο τῶν νέων στήν περιοχή Μπουζιμάϊ. Πράγματι, ὅλα βοήθησαν στήν πνευματική πρόοδο τῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τό καλοκαίρι ἐπιδοθήκαμε ἰδιαίτερα στήν προετοιμασία τῶν νέων σχολείων πού λειτούργησαν σέ διάφορα μέρη τοῦ Κονγκό. Μεγάλος ἀγώνας νά τελειώσουν κτηριακά τουλάχιστον τέσσερεις τάξεις καί στή συνέχεια νά ὀργανωθοῦν καί νά λειτουργήσουν. Σέ ὅλα ἔγινε ὁ Ἁγιασμός τῆς ἐνάρξεως καί, δόξα τῷ Θεῷ, ὅλα ἄρχισαν νά λειτουργοῦν κανονικά.
Ὅλοι κοπίασαν. Πρῶτος στόν ἀγώνα ὁ Ἅγιος Πενταπόλεως κ. Ἰγνάτιος, ὁ ὁποῖος, παρά τή μεγάλη ἡλικία του, ὀργάνωσε τά σεμινάρια στήν Κανάγκα καί ἀγωνίσθηκε γιά τό κτίσιμο καί τή λειτουργία τοῦ σχολείου τοῦ Mikalayi, δωρεά τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ξάνθης. Σέ αὐτό τόν βοήθησαν τόσο ὁρισμένοι ἱερείς τῆς Κανάγκας, ὅσο καί οἱ ἀφιερωμένες ἀδελφές ἀπό τήν Ἑλλάδα πού ἐργάζονται ἱεραποστολικῶς δίπλα του.
Ὁ Μητροπολίτης μέ τούς συνεργάτες του κοπίασαν γιά τήν ὀργάνωση τοῦ σεμιναρίου τῶν νέων στό Μπουζιμάϊ, τήν ὀργάνωση τῶν ἐπιστημόνων, τήν ἀνοικοδόμηση καί λειτουργία τῶν σχολείων στο Gungu, Kikwit, Μbanza Νgungu, Bibua κοντὰ στὸ Ἀεροδρόμιο Ndjli τῆς Κινσάσας, Κasangulu καί τίς ἐργασίες συντηρήσεως στή Θεολογική Σχολή καί τή Σχολή Πληροφορικῆς. Ὅλοι ἦταν παρόντες, ὅλοι ἐργάσθηκαν μέ ἐνθουσιασμό, καί ἡ χαρά ὅλων ἦταν ὅταν μετά τήν κοπιώδη προσπάθεια εἶδαν νά γεμίζουν τά σχολεῖα μέ χαρούμενους μαθητές.
 
Σεμινάριο νεολαίας στην Κανάγκα
Σεμινάριο νεολαίας στην Κανάγκα
 
Ἀμέσως μετά τήν ἔναρξη λειτουργίας τῶν σχολείων ὁ Μητροπολίτης μέ τούς συνεργάτες του π. Ἰάκωβο καί π. Κλαύδιο ἀναχώρησαν γιά περιοδεία στήν Goma, Bukavu, Ouvira, Κamila, 1540 χιλιόμετρα μακριά ἀπό τήν πρωτεύουσα, στό ἀνατολικό ἄκρο τῆς Μητροπόλεως.
Πρώτη στάση στήν Goma, μιά πόλη δίπλα σέ ἠφαίστειο, μέ πολλά σημάδια ἀπό τήν τελευταία ἔκρηξή του. Στό ἀεροδρόμιο μᾶς περίμενε ὁ κατηχητής κ. Αἰμίλιος μέ ἀντιπροσωπεία τῶν κατηχουμένων νέων. Ἦταν μιά συγκινητική στιγμή. Νέοι μέ πόθο γιά τήν Ὀρθοδοξία, χωρίς ἱερέα, ἀγωνίζονται μόνοι τους. Μιλήσαμε γιά λίγο στό ἀεροδρόμιο καί ὁρίσαμε συνάντηση κατά τήν ἐπιστροφή ἀπό Οὐβίρα. Τό ταχύπλοο σέ λίγο θά ἔφευγε, ἔτσι ἀναχωρήσαμε γιά τό λιμάνι καί μᾶς συνόδευσαν μέχρι ἐκεῖ. Ἐπιβιβασθήκαμε καί διαπλεύσαμε τή λίμνη Kivu.
Ἡ λίμνη μεγάλη, τέσσερεις ὦρες μέ τό ταχύπλοο κάναμε νά τή διασχίσουμε. Πανέμορφη! Θυμίζει τοποθεσίες τῆς Ἑλλάδος. Μέ τά νησάκια, τή βλάστηση, τά ψηλά βουνά πού προβάλλουν γύρω… δέ μοιάζει γιά Ἀφρική. Καί στό τέρμα, ὅπου ἀποβιβαστήκαμε, τό Bukavu, μιά πόλη μέ εὐρωπαϊκό κτίσιμο.
Ἐκεῖ μᾶς περίμενε ἕνας κατηχούμενος καί μᾶς ὁδήγησε στό ξενοδοχεῖο ὅπου διανυκτερεύσαμε. Τό πρωΐ κατέφθασε ὁ ἱερέας τῆς Οὐβίρας π. Δημήτριος μέ τόν Κοσμᾶ, ἕνα νέο πού παρακολούθησε μαθήματα θεολογίας στό Ὀρθόδοξο Πανεπιστήμιο. Ὅλη τήν προηγούμενη μέρα καί νύκτα ταξίδευαν γιά νά ἔλθουν νά μᾶς συναντήσουν.
 
Tour
 
Ξεκινήσαμε γιά Οὐβίρα μέσω Ρουάντας. Προτιμήσαμε τόν δρόμο αὐτό γιατί εἶναι πιό ἀσφαλής· ἀλλιῶς ἔπρεπε νά ταξιδέψουμε πολλές ὦρες σέ δύσβατο βουνό ἀπό ἐπικίνδυνους στενούς δρόμους. Στήν Οὐβίρα, μιά πόλη στή λίμνη τῆς Ταγκανίκας, μᾶς περίμεναν οἱ πιστοί. Ἐκεῖ ἔχουμε τήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί σχολεῖο. Ἡ ὑποδοχή ἦταν θερμή, εἶχαν ἔλθει καί χριστιανοί ἀπό τήν Baraka καί ἄλλες ἐνορίες καί χωριά.
Εἶχε φθάσει ἤδη ἀπόγευμα. Στή δοξολογία μέσα στήν ἐκκλησία ἡ χορωδία τῶν νέων ἔψαλε πολύ ὡραῖα. Ὁ κόσμος χαρούμενος, ἐμεῖς συγκινημένοι. Ἀκολούθησε ἐπίσκεψη στά σχολεῖα καί συναντήσαμε ἐπιτροπές γιά ἐνημέρωση καί ἐπίλυση θεμάτων.
Τό πρωί ἔγινε θεία Λειτουργία. Ἔψαλαν ὡραῖα, ὅλοι χαρούμενοι. Στή συνέχεια, συναντηθήκαμε μέ τούς νέους, παρέθεσαν γεῦμα καί ἀναχωρήσαμε γιά ἐπιστροφή, πάλι ἀπό τόν ἴδιο δρόμο. Διανυκτέρευση πάλι στό Bukavu καί ἀναχώρηση τό πρωί γιά Goma. Ἐκεῖ μᾶς περίμεναν οἱ κατηχούμενοι. Εἶχαν συγκεντρωθεῖ σέ ἕνα σχολεῖο πού ἀνῆκε σέ κάποιον ἀπό αὐτούς.
Ἀρκετοί νέοι μέ τόν κατηχητή τους· δέν ὑπάρχει ἱερέας, δέν ὑπάρχει έκκλησία. Νοικιάζουν μιά τάξη σ’ ἕνα σχολεῖο καί ἐκεῖ συγκεντρώνονται κάθε Κυριακή γιά νά ψάλουν καί νά διαβάσουν τήν Καινή Διαθήκη, γιά νά τούς μιλήσει γιά τόν Θεό καί τήν Ὀρθοδοξία ὁ κατηχητής, πού καί αὐτός εἶναι κατηχούμενος, ἀλλά ἔμαθε γιά τήν Ὀρθοδοξία ὅταν παρέμεινε γιά λίγο στήν Κινσάσα. Ἔχουν πόθο γιά νά βαπτισθοῦν, πόθο γιά νά ἀποκτήσουν ἱερέα, ἐκκλησία, σχολεῖο.
Μιλήσαμε σέ αὐτούς, τούς ἐνισχύσαμε, τούς εἴπαμε νά ἀναζητήσουν ἕνα οἰκόπεδο, ὥστε μόλις ὁ Θεός βοηθήσει καί βρεθεῖ δωρητής, νά κτίσουμε τήν ἐκκλησία καί τό σχολεῖο τους. Μᾶς κάλεσαν νά μιλήσουμε στά παιδιά τοῦ σχολείου, ὅπου νοικιάζουν. Τά παιδιά τραγούδησαν καί μᾶς εὐχαρίστησαν πού τούς ἐπισκεφθήκαμε.
Φύγαμε γιά Κινσάσα μέ πολλές σκέψεις, μέ πολλή ἀγωνία γιά ὅλους αὐτούς, μέ δοξολογία στόν Θεό πού κρατᾶ αὐτούς τούς νέους κοντά στήν Ὀρθοδοξία. Ἐπιστρέψαμε καί συνεχίσαμε τόν ἀγώνα.
Τήν περίοδο αὐτή μᾶς ἦλθε ἀπό τήν Ἑλλάδα ἡ πρεσβυτέρα Χρυσάνθη Περίσογλου, ἡ ὁποία ἐπιδόθηκε στίς κατηχήσεις τῶν γυναικῶν, καθώς καί στή διδασκαλία τῶν ἑλληνικῶν σέ ὁμάδα νέων πού ἐπιμόνως ἀπό καιρό ζητοῦσαν νά γίνουν μαθήματα ἑλληνικῆς γλώσσας.
Τό Σάββατο 8 Νοεμβρίου, ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, ἑόρτασε ὁ Ναός πού εἶναι κοντά στό ἀεροδρόμιο. Μέ λεωφορεῖα συγκεντρώθησαν οἱ πιστοί καί ἀπό τίς ἄλλες ἐνορίες τῆς Κινσάσας. Τά παιδιά τοῦ σχολείου τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων κάθονταν στίς θέσεις τους ἀθόρυβα καί σοβαρά.
 
Πρώτη Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν Αρχαγγέλων Κινσάσας
Πρώτη Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν Αρχαγγέλων Κινσάσας
 
Πρώτη Θεία Λειτουργία, ἡ χαρά ὅλων ἔκδηλη, ἡ χορωδία τοῦ σχολείου τοῦ Ἁγίου Μάρκου δέν σταμάτησε νά ψάλλει, καί μετά τό τέλος νά τραγουδᾶ.
Ἔπειτα, συγκεντρωθήκαμε ὅλοι στό σχολεῖο, ὅπου ἀκούσθηκαν λόγοι εὐχαριστήριοι στόν Θεό καί στούς δωρητές ἀπό τόν πρόεδρο τῆς ἐνορίας καί ἀπό τούς παρισταμένους ἐπισήμους.
Ὅλοι θυμηθήκαμε ὅτι πρίν ἀπό λίγους μῆνες, τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, εἴχαμε πάλι συγκεντρωθεῖ ἐδῶ, καί ἀφοῦ ψάλλαμε ἀναστάσιμη ἀκολουθία, τελέσαμε ἁγιασμό καί θεμελιώσαμε τό σχολεῖο. Καί νά τώρα, τό σχολεῖο κτίσθηκε καί λειτουργεῖ μέ τρεῖς τάξεις μέ χαρούμενα παιδιά.
Ἄλλος ἕνας νέος ναός, ἄλλο ἕνα νέο σχολεῖο ἄρχισαν νά λειτουργοῦν στήν καρδιά τῆς Ἀφρικῆς, στήν Κινσάσα τοῦ Κογκό. Γι’ αὐτό δοξάζουμε τόν Θεό καί εὐχαριστοῦμε τούς δωρητές καί προσευχόμεθα γι’ αὐτούς.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου