Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014

"The Mission is a continuous activity... Αssist the Orthodox missionaries to fulfill their holy Duty!"

Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής

The Mission is a continuous activity, thus it needs our constant support. Have a look at the programs of continuous operation that our Fraternity manages, read details about their usefulness and assist the Orthodox missionaries to fulfill their holy Duty.

Wells
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου