Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Η Ορθόδοξη τοπική Εκκλησία της Μπούνια σας εύχεται ολοψύχως καλά Χριστούγεννα...

 
 
 
«Ὁ Πατὴρ εὐδόκησεν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, καὶ ἡ Παρθένος ἔτεκε, Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα» 

Αγαπητοί Πατέρες και Αδελφοί , η  Ορθόδοξη τοπική Εκκλησία της Μπούνια σας εύχεται ολοψύχως καλά Χριστούγεννα και Νέο έτος 2015. Είθε  ο Νεογέννητος Χριστός μας να σας χαρίζει έτη πολλά, υγεία, ειρήνη, χαρά  και επιτυχίες στη ζωή σας.

«Le Père l'a bien voulu;  le Verbe s'est fait chair;  et la Vierge a mis au monde le Dieu incarné ».

Chers Pères, frères et Sœurs en Christ, l’Eglise Orthodoxe « st Nicolas » Bunia vous souhaite de tout cœur Joyeux Noël et une heureuse année 2015. Que le Christ Nouveau-né vous accorde longue vie, santé, paix,  joie et réussite dans toutes vos activités !

«Ὁ Πατὴρ εὐδόκησεν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, καὶ ἡ Παρθένος ἔτεκε, Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα»
Αγαπητοί Πατέρες και Αδελφοί , η Ορθόδοξη τοπική Εκκλησία της Μπούνια σας εύχεται ολοψύχως καλά Χριστούγεννα και Νέο έτος 2015. Είθε ο Νεογέννητος Χριστός μας να σας χαρίζει έτη πολλά, υγεία, ειρήνη, χαρά και επιτυχίες στη ζωή σας.

«Le Père l'a bien voulu; le Verbe s'est fait chair; et la Vierge a mis au monde le Dieu incarné ».
Chers Pères, frères et Sœurs en Christ, l’Eglise Orthodoxe « st Nicolas » Bunia vous souhaite de tout cœur Joyeux Noël et une heureuse année 2015. Que le Christ Nouveau-né vous accorde longue vie, santé, paix, joie et réussite dans toutes vos activités !

https://www.facebook.com/eglisesaintnicolasbunia

Bunia is a city in Democratic Republic of the Congo (DRC) and is the headquarters of Ituri Interim Administration in the Ituri region of Orientale Province  (http://en.wikipedia.org/wiki/Bunia)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου