Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν...

Timotheos Ntumba's photo.

Timotheos Ntumba's photo.

Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Louez-le Seigneur depuis les cieux, louez-le dans les hauteurs; à Toi revient la louange, ô Dieu.
Ἠχος α'
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς Ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῶ Θεῷ.

https://www.facebook.com/timotheos.ntumba?fref=ts

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου