Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015

Ι.Μητρόπολη Άκκρας: Προχωράνε οι εργασίες στο Ακίμ Μπρεμάϋ για την ανέγερση του δέκατου Σχολείου- Ορφανοτροφείου

Archdiocese Accra's photo.

"Προχωράνε οι εργασίες στο Ακίμ Μπρεμάϋ για την ανέγερση του δέκατου Σχολείου- Ορφανοτροφείου. Ευχαριστούμε την κ. Τσαρλίτα Σταύρου από την Αμερική γιά την δωρεά και το OCMC γιά τήν συνεχή βοήθεια προς την Μητρόπολή μας."

"Work is in progress to Akim Mreman for the construction of the tenth school-orphanage. Thank you Mrs. Tsarlita Stavrou from America for the donation and OCMC for the continuous assistance to our Metropolis."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου