Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

" Overcoming all obstacles in order to be able to assist orphan children in Sierra Leone... "

Overcoming all obstacles in order to be able to assist orphan children in Sierra Leone - in obedience to the Holy Word of God.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου