Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

The Rebuilding of the roof of the Muyange II Orthodox Church in BurundiThe Rebuilding of the roof of the Muyange II Orthodox Church in Burundi and Rwanda Diocese.
His Grace Bishop Innocentios Byakatonda gave go ahead rebuilding of the Saint Alexios Orthodox Church of Muyange II. These are stages that show how the building is in progress from the transport of the building materials, up to the finishing tasks of the church building.
From the desk of the Bishop of Burundi and Rwanda
— in Muyange, Bubanza, Burundi.

Περισσότερα...
Innocentios Byakatonda
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397&fref=ts

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου