Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015

Τον προστάτη τους εόρτασαν στο Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο του Κονγκό

Romfea.gr.
 
kongo-6
 
Τὸ Ὀρθόδοξο Πανεπιστήμιο τοῦ Κογκὸ ἑόρτασε στὶς 5 Ἰουλίου τὸν προστάτη του ὅσιον Ἀθανάσιον Ἀθωνίτου.
Τόσον εἰς τὸν ἑσπερινὸν ὅσον καὶ εἰς τὸν ὄρθρον καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἔψαλλαν θαυμάσια καὶ μᾶς ἀνέβασαν εἰς τὸν Οὐρανόν εἰς μὲν τὸν δεξιὸν χορὸν ἡ χορωδία τῶν ἀποφοίτων, εἰς δὲ τὸν ἀριστερὸν οἱ φοιτητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.
Ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Κεντρῴας Ἀφρικῆς Νικηφόρος, θέλοντας νὰ τιμήση τὸν ἱδρυτὴν τοῦ Πανεπιστημίου Μητροπολίτη Πενταπόλεως κ. Ἰγνάτιον, τὸν παρεκάλεσε νὰ χοροστατήσει κατὰ τὸν ἑσπερινὸν καὶ νὰ λειτουργήσει κατὰ τὴν κυριώνυμον ἡμέραν, περιστοιχούμενος ἀπὸ τοὺς φοιτητὰς καὶ ἀποφοίτους κληρικούς , ἐνῷ ὁ ἴδιος συνεπροσηύχετο εἰς τὸ ἱερὸν Βῆμα.
Μετὰ τὸ τὲλος τῆς Θείας Λειτουργίας οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν ἀρχῶν προσῆλθαν εἰς τὴν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, ὅπου οἱ φοιτητὲς παρουσίασαν ἑορταστικὸν πρόγραμμα πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου.
Κατὰ τὴ ἐκδήλωσιν ὁμίλησαν ὁ ἐκπρόσωπος τῶν φοιτητῶν τελειόφοιτος κ. Ἰωσήφ Καλούμπι, ἐκ τῶν ἀποφοίτων ὁ κ. Προκόπιος Τσιτσικέντι, Γραμματεύς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ καθηγητὴς Θεολόγος καὶ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὁ Δήμαρχος τῆς Κοινότητος Mont Ngafula κ. Saya Mandjia Olivier, ὅπου ὑπάγεται ἡ Σχολὴ καὶ ὁ Μητροπολίτης Πενταπόλεως κ. Ἰγνάτιος.
Τὴν ἑορτὴν ἔκλεισε ὁ Πρύτανης τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου Μητροπολίτης Κεντρῴας Ἀφρικῆς Νικηφόρος.
Κατὰ τὴν διαρκεια τῆς ἐκδηλώσεως ἡ χορωδία τῶν φοιτητῶν ἀπέδωσε ὕμνους καὶ θρησκευτικὰ ἄσματα.
Τέλος οἱ ὑψηλοὶ προσκεκλημένοι παρεκάθησαν εἰς γεῦμα μετὰ τῶν φοιτητῶν εἰς τὴν τράπεζαν τῆς Σχολῆς.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου