Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016

Ευγνώμονες μαθητές στην Μπούνια του Κονγκό

Timotheos NtumbaΦέτος, είχαμε στην εκκλησιαστική μας κοινότητα της Μπούνια 4-5 νέους μαθητές που ολοκληρώσανε με επιτυχία τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τους. Βλέπουμε τη φωτογραφία τεσσάρων εξ αυτών, κατά τη στιγμή που ευχαριστούσαν την εκκλησιαστική σύναξη για τις προσευχές όλων προς χάριν τους.Cette année nous avions dans notre Communauté ecclésiale de Bunia 4-5 jeunes élèves qui ont terminé l’Ecole secondaires. Nous voyons ici les photos de 4 d’entre eux, au moment où ils remerciaient l’assemblée pour la prière à leur intention.

Περισσότερα...  https://www.facebook.com/timotheos.ntumba

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου