Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016

SAINT DIMITRIOS CARAMA III BUJUMBURA BURUNDI

Innocentios Byakatonda

His Grace Bishop Innocentios during his pastoral visit at commuity of Carama III inspected the progress of the work done at Dimitrios Parish. Glory be to God please keep us in your prayers.
From the desk of the Diocese

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397&hc_ref=NEWSFEED

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου