Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016

Σώζοντας τα ορφανά στη μεγαλύτερη φτωχογειτονιά της Αφρικής: "Τhis is Κibera slums where I rescued the 20 orphans..."

Habbil Lipesa Omukuba

Good morning/ Good evening friends all over the World.As you can see this is kibera slums where I rescued the 20 orphans who are at saint Tabitha house.The sewage if flowing every where.Damping is every where also.All places in kibera is polluted.No clean water,no good shelter,no good environment for the children.Fr Silouan decided to visit and see by him self the work we are doing.As the care provider at saint Tabitha I kindly appeal to you to support me in this program so that I can be able to support and rescue more kids from kibera slums.Join me as we plan to rescue more kids and God will bless you.Visit our link to support saint Tabitha Community Centre:
www.orthodoxafrica.org
https://www.facebook.com/habbil.lipesaomukuba?fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου