Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016

Κένυα: Μια μικρή προσφορά, μια μεγάλη βοήθεια...!

St. Innocent Educational Center

 
 
0:26
 

"St innocent hosts 137 children that come from surrounding villages. Some walk one hour to school in the early morning. Most of these kids are orphans and from single parent families. I have seven teachers and seven classrooms as well.. two muddy and five iron sheets walls and dusty floors.. two doors and the rest opened... I humbly request well-wishers to aid in building better rooms which cost $500 each. Because of poverty in our area I have noticed with concern, to seek aid to feed them with three meals a day! Feeding the children costs approximately $600/month. Even small donations are of great benefit!"

https://www.facebook.com/saintinnocentkenya/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου