Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016

"We Are All Called to Be Teachers..."


Lord, Please help me have the discipline to continue learning about my faith and the desire to teach the faith too.
http://myocn.net/we-are-all-called-to-be-teachers/
 
 
Lord, Please help me have the discipline to continue learning about my faith and the desire to teach the faith as well. Amen.
myocn.net
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου