Σάββατο 20 Αυγούστου 2016

"The Story that Made me CRY like a Baby..."

Orthodoxy Evangelizing the World 
 Orthodox Church Mission Kenya- St Barnabas
 
“My boss drove a luxury car everyday and it was my duty to greet him and to open the gates for him, as I worked as a watchman in his villa. But he never responded…
 
orthodoxmissionkenya.org


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου