Κυριακή 7 Αυγούστου 2016

Bringing the Orthodox Faith to the African-American Community

 
Orthodoxy is an historic African faith that has had roots in Africa since the time of the Apostles: the Acts of…
journeytoorthodoxy.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου