Κυριακή 7 Αυγούστου 2016

Μπούνια, Κονγκό: Η Ορθόδοξη Κατήχηση συνεχίζεται...La Catéchèse Orthodoxe continue!

Timotheos Ntumba

Η Ορθόδοξη Κατήχηση συνεχίζεται, όπως και οι άλλες ποιμαντικές δραστηριότητες μας: Προσευχές στις κατοικίες των πιστών για τον αγιασμό τους, επισκέψεις στους ασθενείς μας στα νοσοκομεία ή στα μαιευτήρια για ευχές που ορίζονται από την Εκκλησία μας στις λεχώνες, επισκέψεις στους κρατουμένους στη φυλακή της Μπούνιας (όπου η λήψη φωτογραφιών αυστηρά απαγορεύεται) για μια μικρή τους ανακούφιση και ένα αδελφικό λόγο παρακλήσεως.

La Catéchèse Orthodoxe évolue ainsi que les autres activités pastorales, comme les prières aux maisons des fidèles pour leurs sanctifications, les visites à nos fidèles malades dans des hôpitaux, ou aux chrétiennes orthodoxes ayants accouchées dans les maternités (Voir Photos), les visites aux prisonniers (ou la prise des photos est strictement interdite).

Περισσότερα...  https://www.facebook.com/timotheos.ntumba?fref=ts

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου