Σάββατο 27 Αυγούστου 2016

New Orthodox church saint Nektarios in Port-bergé, North of Madagascar !

Randrianaivo Vacilios FredericNew Orthodox church saint Nektarios in Port-bergé, North of Madagascar ! Through the prayers of saint Nektarios Our Lord God Christ Jesus !! have merci on us and save us!!!

Fiangonana Ortodoksa Vaovao. Masindahy Nektarios any port-Bergé, faritra avaratr ' I news. Nohon'NY VAVAK' I masindahy nektarios ry jesoa Kristy Tomppo Andriamanitray O! Mamindra fo aminay ary vonjeo izahay!!

https://www.facebook.com/randriaoaivo.vaciliosfrederic?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου