Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020

"All the same continue resting in peace your Grace Athanasios. Eternal be your memory..."

Athanasios M Ka Wambui

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα

"Its been an year now since you departwd3from this life. You left behind your flocks missing you, your memories and good times always in their mind as if its yesterday. All the same continue resting in peace your Grace Athanasios. Eternal be your memory."

https://www.facebook.com/mixaelg1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB_uG6gnoc_jfWWdtBz2RnKFxNXEYFWll9tffa5lLn3ulDdk9IJgR683CFVTwnWmc-nQxuagywX2qrp&hc_ref=ARS5d4tmh7LJUjHgVkH-Q_QrVwfl9JbNpl9KMAjAxkw3rTf2zaOQoIhblMQHXdtz5xU&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου