Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020

"Μeal sharing day with all the staff, some visiting Nyeri Deanery priests, the workers who built our St. Anna's Convent and now Bishop Kong'ai Girls High School..."

Neo Kong'ai 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, περιλαμβάνεται ο Gregory Kibui, άτομα κάθονται, πίνακας και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: τον Neo Kong'ai, χαμογελάει, πίνακας

""Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God" (Hebrews 13:16).
Today was a meal sharing day with all the staff, some visiting Nyeri Deanery priests, and the workers who built our St. Anna's Convent and now Bishop Kong'ai Girls High School.
It was a small goat eating to thank God for them, for the good work they are doing in our diocese. Only one person was missing: MOTHER JOHANNA!
Beloved in the Lord,
Let us look for someone to eat and drink with in our minds and hearts (it must not be a real physical presence), before we look for what to eat and drink! If we do this, the world would less poor and suffering.
Many years of good health to all of you"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου