Τρίτη 28 Απριλίου 2020

"Archbishop Makarios laying the foundation stone at St. John parish" Kenya

 Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και υπαίθριες δραστηριότητες

"His Eminence Archbishop Makarios, saying the prayers and laying the foundation stone at St. John parish. This is to start the building of new shops for the parish. His Eminence also distributed a few face masks to a few people. The Archbishop also urged the priest to conti he in prayer for the Country of Kenya and all the world."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARAPtASlU8EBIllSZg0T6VHqUZaOY9tCDc-qjVspzJtDfpYKQjXypTEN8UDuMBXEXvSamHqULKRDr-f0&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου