Κυριακή 5 Απριλίου 2020

" Corona Virus can't stop you from serving the Lord until the kingdom of the Lord comes! "

Neofitos Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

"When a priest becomes all for all;
He is the mouth, the hand, the legs, altar boy and the strength of those whom he is entrusted to serve. Many years holy fathers. You give me strength and joy seeing that Corona Virus can't stop you from serving the Lord until the kingdom of the Lord comes! Keep on the good fight, put on the armour of the lord
PUSH= Pray Untill Something Happens!!!"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου