Παρασκευή 3 Απριλίου 2020

Ο ακούραστος Δεσπότης στις δύσκολες ιεραποστολικές διαδρομές... Κένυα

 Bassie Masoha Feldman 

Η εικόνα ίσως περιέχει: την Makarios Tillyrides Kenyas, αυτοκίνητο και υπαίθριες δραστηριότητες

"As usual, no safari to Kilimanjaro is without crossing the river. These are some of the small things that make our safaris interesting, and we'll Adventures in the Unseen continues.."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBLzi2wNozvR34DIQYgs2Y47pItaoy6ccLv9CskIwT2xVdMPcNPfQAWQAzTH09uW43ygkGu9cySK2yO&hc_ref=ARQSkwAMv3Kuzytqkg9qOtesdWSP63UYEINQsQwelnoVNUhhVuU-g-Fgl0_IFhhgRDg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου